Litteratur om Maria Sandel.

Agrell, Beata: Maria Sandel och folkbildningen.Medlemsbok 2019 med noter och källhänvisningar 

Agrell, Beata: Att konstruera en arbetarförfattare. Maria Sandel i litteraturkritiken. 2020.

Bergdahl, Ewa: Maria Sandels syn på sig själv. 2020

Bergdahl, Ewa: Maria Sandel 150 år – vår första kvinnliga arbetarförfattare 2019 

Högström, Arne: ”Ni ser att mina brev äro kärva som granbark” Maria Sandels korrspondens 1901 – 1927. Medlemsbok 2020 med noter och källhänvisningar.

Landström, Rasmus: Dövan i spökrummet. 2020.

Nilsson, Camilla: ”Maria Sandel och det klassmedvetna barnet” 2019