Litteratur om Maria Sandel.

Maria Sandel och det klassmedvetna barnet

uppsats av Camilla Nilsson