Litteraturförteckning

Litteratur om Maria Sandel och hennes författarskap

Här följer en sammanställning över böcker och tidskrifter där Maria Sandel presenteras. Listan gör inget anspråk på att vara fullständig och vi tar tacksamt emot tips på litteratur som saknas. Vi kommer att uppdatera denna förteckning allt eftersom vi upptäcker mer material om Maria Sandel.

uppdaterad 4 april. 2020.

A-d, E: Ett sista ord. Recension av ”Mannen som reste sig”. Ur: Våra nöjen. 1927:42

Adolfsson, Eva: I gränsland. Essäer om kvinnliga författarskap. 1991.

Adolfsson, Eva mfl, ”Öron att höra med har jag fast jag har flätor över … – rapporter om kvinnlig proletärlitteratur”, Ord & Bild, 1977:7, s.8

Adolfsson, Eva: ”Arbete som gemenskap: Kvinnorna. I: Arbetarhistoria nr 29-30, 1984.

Adolfsson, Eva: Kvinnor och arbete i skönlitteraturen. Ur :Arbetets döttrar 1, Litteratur-och idéhistoriska synpunkter. 1986, sid. 931¨

Ager-Hanssen, Andréa: Att skriva om det som ingen talar om. – En undersökning av de tabubelagda ämnena i Maria Sandels Droppar i folkhavet. C-uppsats. Inst. För litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs Universitet. 2010.

Agrell, Beata (2011)Early Swedish Workingclass Fiction (c.1910) and the Literary:The Case of Maria Sandel”  Paper written for the NORLIT-conference Literature and Politics in Roskilde Aug. 4–7, 2011

Agrell, Beata (2011) ”Aesthetic Experience as Offence in Early Swedish Working-Class Narrative”, in: Sophie Wennerscheid (hg.), Sentimentalität und Grausamkeit.
 Emotion und ästhetische Erfahrung in der skandinavischen und
 deutschen Literatur der Moderne. Serie: Skandinavistik. Sprache – Literatur – Kultur, hg. Heinrich Anz (Universität Freiburg) & Susanne Kramarz-Bein (Universität Münster), Band 8. Münster: LIT Verlag. S. 212–227.

Agrell, Beata. (2011) ”Proletärförfattaren, klassmedvetandet, religionen och demokratiseringen av parnassen”, i Birthe Sjöberg et. al. (red), Från Nexø till Alakoski. Aspekter på nordisk arbetarlitteratur, Lund: Absalon 2011. Ss. 25–34.

 Agrell, Beata: Exempel på romance och melodram i tidig svensk arbetarprosa: Maria Sandel och Karl Östman. Ingår i: Liv, lust och litteratur: festskrift till Lisbeth Larsson. – 2014. – 9789170611476 ; S. 145-157

 Agrell, Beata: In search of legitimacy : class, gender and moral discipline in early Swedish working-class literature. 2007. Ingår i: Faszination des Illegitimen : Alterität in Konstruktionen von Genealogie, Herkunft und Ursprünglichkeit in den skandinavischen Literaturen seit 1800. – 2007.. – 9783899135657 (pbk.) ; S. 103-117

 Agrell, Beata: ”Bilder av mördare i svensk arbetarprosa från tidigt 1900-tal”. Arche 2014, nr 46–47. Sid 210–219.

Agrell, Beata: Kollektivet försvann. Clarté nr 2, 2015, sid 59

Agrell, Beata: Gömma det lästa i sitt inre. Fromhet och klasskamp i tidig svensk arbetarprosa. Ur: Ord&Bild 2003:4, sid 66-77

Agrell, Beata: Klassgränser, kulturblandning och nya läsarter. Estetik, didaktik och ideologi i svensk arbetarlitteratur ca 1910. Ur: Gränser i nordisk litteratur. Red: Grönstrand, Heidi & Gustafsson, Ulrika, 2008. Sid 81-90.

Agrell, Beata: Klassperspektiv i svensk arbetarprosa under 1900-talet. Sid 23 – 64. Ur: Stempelslag: lesningar i nordisk politisk litteratur. Red: Igland Diesen, Even , Karlsen, Ole &Stengrundet, Elin. Novus förlag 2016.

Agrell, Beata: Maria Sandel och folkbildningen. Inte bara vett och vetande- bildningens betydelse i Maria Sandels författarskap. Maria Sandelsällskapets årsbok 2019. Den kan laddas ner  här. 

recension av ovanstående bok

 Ahlenius, Holger; Arbetaren i svensk diktning. från sekelskiftet till fyrtiotal. Svensk dikt och debatt 1893 -1943. Stockholm 1934.

Ahlgren, Lars August: Ur Stockholmslifvet, recension av Vid Svältgränsen, i Nya Dagligt Allehanda 1908-10-23

Algulin, Ingemar & Olsson, Bernt: Litteraturens historia i Sverige. Nordstedt 1998

 Ahlmo-Nilsson, Birgitta: ”Tidig arbetarprosa – exemplet Maria Sandel. Ur: Bibliotek och Samhälle 1984:3-4, sid 15-28.

Ahlmo- Nilsson, Birgitta,( red.): Inte bara kampsång. Fjorton analyser av arbetarlitteratur. Lund 1979. ISBN 91-40-30106-0

Ahlmo-Nilsson, Birgitta (red): Inte bara kampsång. Fjorton analyser av arbetarlitteratur. Lund 1979

All världens berättare. (tidskrift) mars 1952 – en presentation av Maria Sandel

Andersson, Anna-Lisa( Huglek ) recension av ”Hexdansen” ur: Aftonbladet1919-12-10

 Andersson, Bernt-Olov: Angående arbetarförfattare. Maria Sandel 1870-1927. Ingår i: Andersson, Bernt-Olov: Angående …. – Tallin : Varrak förl., 1993. – ISBN 9985-807-00-6 ; S. 66-68

Andersson, Dan: En bok en odåga. Recension av Hexdansen. Ur FRIHET nr. 8, 1920, sid. 7-8.

Andersson, Jan-Olov: Hon skrev om arbetarkvinnan. Ur: Aftonbladet 10 maj 1986

 Arrbäck Falk, Gunnel: Maria Sandel – vår första kvinnliga arbetarförfattare. Ur: Våra författare. Sexton radikala berättare ur svensk folklig tradition. Kulturfront förlag, Stockholm 1974.

Arrbäck Falk, Gunnel: Maria Sandel : vår första kvinnliga arbetarförfattare /Ingår i: Folket i bild-kulturfront (Print). ISBN- 0345-3073. ; 13(1984):12, s. 40-41

 Arrbäck Falk, Gunnel: Maria Sandel, arbeterska och arbetarskildrare. 1970Ingår i: Litteratur och samhälle. ISBN- 0345-6889. ; 6, 1970, nr 78, s. 3668-3706

Arrbäck Falck, Gunnel: Maria Sandel – vår första kvinnliga arbetarförfattare. Folket i Bild årg. 2, 1973, nr. 17, 14, 26 -27.

Attius, Håkan och Hjort, Daniel: Excelsior! Albert Bonniers förlag 150 år: en jubileumskavalkad i brev. Stockholm 1987.

B.-n, A(pseudonym): Maria Sandels minne. Ur: KLASS, nr.12016, sid 12 -16

Bergdahl, Ewa: Folkhavets berätterska. Ur: KLASS, nr.1 2016, sid 12 -16k

Bergdahl, Ewa: Arbetarsolidaritet och brutal verklighet. Ur Proletären nr 28, 15 – 21 juli 2016. Sid 8 – 9.

Bergdahl, Ewa: Därför blev novellen arbetarnas kännetecken. Ur Parnass, nr 4 2018, sid. 12 – 13.

Berger, Gerit; Karnevalska element i Maria Sandels texter. Ur; Arbetarhistoria nr 73-74, 1995.

 Bergom-Larsson, Maria: ”Maria Sandel – arbetarkvinna och moralist”, förf:s Kvinnomedvetande – essayer om kvinnobild, familj och klass i litteraturen. (Stockholm Rabén och Sjögren 1976. Sid 40-71

 Bergom-Larsson, Maria: svensk socialistisk litteraturkritik. (red.) 1972.

Bergom- Larsson, Maria, ”Maria Sandel – arbetarkvinna och moralist.”  i Kvinnomedvetande. Om kvinnobild, familj och klass i litteraturen, Stockholm 1976

B.L. (sign): recension av ”Hexdansen”. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 1920-12-13.

Blomqvist, Agneta & Lars-Erik: Vem är vem i svensk litteratur. Författarlexikon från A till Ö. Prisma förlag 1999, sid  185.

Bolander, Carl August: recension av ”Droppar ur folkhavet” ur: DN 1924-12-14

Bolander, Carl August: Maria Sandels sista bok. Recension i DN 1927-06-26

Borg, Alexandra: ”Tankegångar. Staden och stadsvandringen hos Maria Sandel och Elin Wägner. Vandring och förvandling. Förflyttning – förändring – framtid. Uppsala Univ. 2006, sid 9-20.

Borg, Alexandra: ”Maria Sandels Kungsholmsland”, förf:s En vildmark av sten – Stockholm i litteraturen 1897-1916 , (diss. Stockholm 2011), s. 266.

Borg, Alexandra: ”Tankegångar”. Staden och stadsvandringen hos Maria Sandel och Elin Wägner. Vandring och förvandling. Förflyttning – förändring – framtid. uppsala univ. 2006, sid. 9 -20.

 Borgström, Eva, Lundgren, Elisabeth, Wentzel, Ulla: Med en arbetarkvinnas ögon: Maria Sandel, Bland Malmströmmens hvirflar. Ingår i: Inte bara kampsång : fjorton analyser av arbetarlitteratur. – Lund, Liber Läromedel 1979. ; S. 48-56

Borggård, Anders: Feminist-socialist. Recension av ”Virveln”. I Östgöta Correspondenten 12 okt. 1959

Borglund, Tore: För länge sedan. anmälan av ”Virveln” i Kvällsposten 16 okt. 1959

Borgström, Eva: Berättelser om det förbjudna: Begär mellan kvinnor i svensk litteratur, 2016.

Boström, Håkan: Texter med strävan och längtan. Mål& Medel, januari 2017

Brandell, Gunnar: svensk litteratur 1900 –  1950. Aldus/Bonniers, 1967, sid 44 och 68

Bremmer, Magnus: Recension av Alexandra Borgs avhandling; Vildmark i sten 2011. svenska Dagbladet 19 mars 2011.

Bruno, Olof: Ny litteratur. Recension av ”Familjen Vinge”. Ur: Solna tidning 1913-05-28.

Bäckstedt, Eva: recension av: Adolfsson, Eva, Forselius, Tilda Maria, Lundgren, Kristina, Melberg, Enel, Witt-Brattström, Ebba: Vardagsslit och drömmars språk. Svenska proletärförfattarinnor från Maria Sandel till Mary Anderssson. 1981. Ingår i: Förr och nu-Stockholm: Förr och nu, 1981:3, s.60. ISSN 0345-3162

Böök, Fredrik: Proletärliv. recension av Mannen som reste sig i Svenska Dagbladet 1927-09-12.

C (sign.): recension av ”Mannen som reste sig”, ur Östgöten 1927-06-23.

Cederman, Maria (A.Ö.) recension av ”Droppar ur folkhavet” ur: Svenska Dagbladet 20 dec. 1924.

Cederschiöld, Maria: Vid svältgränsen och andra berättelser. skildringar ur Stockholmslifvet af Maria Sandel. Hugo Gebers förlag. Recension i Aftonbladet 1908-10-14

Cederschiöld, Maria: Familjen Vinge. en bok om verkstadsgossar och fabriksflickor ac Maria Sandel, Stockholm, albert Bonniers förlag. Recension i Aftonbladet, 1916-06-10

C.M. (sign.): Recension av ”Familjen Vinge” ur Aftonbladet 1913-06-10.

Conradsson, Birgitta: Kungsholmen öster om Fridhemsplan. Stockholmia förlag 1994. sid 127 -128.

Corinna (sign.): Fattiga flickor. recension av Virveln i SvD 1967-08-07

Crusenstolpe, Magnus Jalob recension av ”Hexdansen” ur Övre Dalarnas tidning. 1919-12-16.

De namnlösa nornorna: En litterär antologi om kvinnor och arbete. Samlad och kommenterad av Birgitta Svanberg. 1992.

Dreifeldt, Mirjam: Det kommer en tid när vi alla biter försiktigt i brödet. En studie av motivet tänder i svensk arbetarlitteratur utifrån ett intersektionellt och litteraturdidaktiskt perspektiv. Uppsats, inst för litteraturvetenskap, idéhistoria och religion, Göteborgs Universitet. 2014. (en analys av Maria Sandels novell Draksådden i boken Häxdansen.)

E. A-d. (sign): recension av ”Mannen son reste sig”, ur Våra nöjen, nr 47. 1927.

E.B: Recension av ”Mannen som reste sig”. Ur: Östgöten 1927-06-23.

E. J-n. (sign.): recension av ”Manen som reste sig”, ur Reformatorn, 1927-11-12

Ejve, Bror: Det var på Tiden. 1962 Sid 19 – 21

E.K-n recension av ”Vid svältgränsen”. ur DAGNY nr 43, nov. 1913.

E K-n recension av ”Virveln” ur HERTHA nr.7, 1914.

Ek, Sverker. Recension av ”Hexdansen”under vinjett: Konst och litteratur. Odat okänd tidning

EK, Viktor: recension av ”Virveln” ur: Stormklockan nr.52, 1913-12-27.

Englund, Boel & Kåreland, Lena: Rätten till ordet. En kollektivbiografi över skrivande Stockholmskvinnor1880 – 1920. Stockholm, Carlssons förlag 2008. Sid 27

Engström, Kenneth: ”En motiverad återutgivning” recension av ”Virveln”, Skånska Dagbladet, 1975-04-24.

 Eriksson, Asta: Två romaner, två ståndpunkter av Maria Sandel. Göteborg : Univ., Inst. för litteraturvetenskap, 1993

Estby, Stefan: recension av ”två röda pennor”, ur Klass, nr.1 2017.

 Fahlgen, Margaretha: Litteraturkritiken i arbetarrörelsen. En studie i Erik Hedéns dagskritik 1909 – 1925. (diss.) Skrifter utgivna av Litt. vetenskapliga inst, Uppsala Univ. Nr 14, 1981.

 Falk, Arrbäck, Gunnel: ”Maria Sandel. Arbetare och arbetarskildrare. Litteratur och samhälle. Red Lars Furuland. Meddelande fr avd för litteratursociologi vid litt vetenskapliga inst, Uppsala Univ. 1970: 78, sid 3669-3707.

Froger-Olsson, Lise: Socialt framåtskridande och jämlikhet: Maria Sandel, svensk författare och fackföreningsröst.(Översättning från franskan av Anna Forsberg)2017.

 Fogelström, Per-Anders: En bok om Kungsholmen (1965) Bonniers 1980.

 Fogelström, Per- Anders: Mödrar och söner. Bonniers förlag, 1991, sid 269-273.

Folkbiblioteket: Recension av ”Vid svältgränsen”. (osign.)Folkbiblioteksbladet 1908, sid 156.

 Forselius, Tilda Maria: Moralismens heta blod om Maria Sandel, 1996 Ingår i: Nordisk kvinnolitteraturhistoria / redaktion: Elisabeth Møller Jensen (huvudredaktör) …. Bd 3 / redaktion: Margaretha Fahlgren …. – Höganäs : Wiken, Cop. 1996. – ISBN 91-7119-260-3 ; S. 145-148

Forselius, Tilda Maria: ”Själsadeln och de ystra sinnenas rop – Kvinnors liv ochkärleksvillkor i Maria Sandels texter”, UR: Vardagsslit och drömmars språk – Svenska proletärförfattarinnor från Maria Sandel till Mary Andersson , red. Eva Adolfsson m.fl. (Enskede 1981)

Forselius, Tilda Maria ”Sandels, Maria Gustava Albertina”, Svenskt biografiskt lexikon XXXI (2002 – 2002),s. 343 -345

Forselius, Tilda Maria: Upptäcktsresan i vardagens landskap : om Maria Sandel.Ingår i: Kvinnornas litteraturhistoria / red.: Marie Louise Ramnefalk …. D. 2 / red.: Ingrid Holmquist, Ebba Witt-Brattström. – Stockholm : Författarförl., 1983. – ISBN 91-7054-422-0 ; S. 89-105

 Forselius, Tilda Maria: ”Maria Sandel och själsadeln” – Ett bildningsideal med särskild adress till kvinnorna, Parnass , 2009:3, s. 25.

 Forselius, Tilda Maria: Trikåstickerskan som gav ut sex böcker : Maria Sandel – ”Dövan” i skogshyddan. Ingår i: Femina Månadens magasin. ISBN- 0280-7807. ; 1981:1, s. 52-53

Forselius, Tilda Maria: Arbetarkvinnans ansikte i litteraturen. Ur: Skogsindustriarbetaren nr. 24/26 1982, sid 30 – 31.

Forselius, Tilda Maria: Maria Sandel och själsadeln: ”Ett bildningsideal med särskild adress till kvinnorna” ur: Sandel Droppar i folkhavet, Stockholm 2009. (Efterord i nyutgåva av roman fr. 1924) sid 191-195.

Forselius, Tilda Maria: ”Storstrejken skildrad av en arbetarkvinna” recension av ”Virveln”, ur Arbetarbladet 1975-09-14.

Forsås-Scott, Helena: Swedish women’s writing 1850 – 1995. The Athlone Press. 1997. ISBN 0-485-91003-9, sid 33.

Fredén, Gustav: recension av ”Mannen som reste sig”, ur :Studiekamraten 1927

Froger-Olsson, Lisa: Progres social égalité: Maria Sandel, écrivaine suédoise et syndicaliste. 2016.

Froger-Olsson, Lise: Progres social égaté: Maria Sandel, écrivaine suédois et sydicaliste. 2016.

Froger-Olsson, Lise: Maria Sandel, Moa Martinsson, Ellen Key, Elin Wägner, 1910 – 1940: leurs écrits sur quatre thémes: la femme et son corps, la femme et le syndicalisme, la femme face á l`alcoolisme, l`action de la femme dans le domaine du pacifisme: interactions, similitudes, influences: la renomé internationale  d` Ellen Key et d`Elin Wägner. Handledare: Eva-Karin Josefsson. 2015

 Furuland, Gunnel: De skrev för livet : Moa och de svenska kvinnliga arbetarförfattarnaStockholm : De litterära sällskapens samarbetsnämnd (DELS), 2009

 Furuland, Lars, Arbetets ansikten. Arbetardikt i Sverige under ett sekel. En antologi. En bok för alla. 1998. Sid 54-56, kort presentation samt ett kort utdrag ur romanen Virveln (1912).”Sylvi knackar kragar”.

Furuland, Lars & Svedjedal, Johan: svensk arbetarlitteratur. AKS årsbok 2006. Sid 82-84.

 Furuland, Lars: ”Litteraturen i Svensk-Amerika” ur: Den svenska litteraturen del II. Genombrottstiden 1830-1920. (1988) red. Delblanc & Lönnroth, Bonniers 1999. Sid 542.

Furuland, Lars: Arbetardiktens kvinnor. Uppsala Nya tidning, UNT.se 2008-06-08

Furuland, Lars: Den tidiga arbetarprosan. Litteraturbanken 2007.

Furuland, Lars: Arbetets ansikten i arbetarlitteraturen. Ur: Arbetarhistoria nr. 29 -30, 1984, sid 12 -21.

Furuland, Lars: Roman om storstrejken. Recension av Familjen Vinge i Stockholmstidningen 16 okt. 1959.

F.V. recension av ”Virveln” Aftonbladet 30 aug. 1914.

 Ganetz, Hillevi; Maria Sandel i litteraturkritiken 1913-1927. C-uppsats

Gamby, Erik: Maria Sandel. Ur Arbetet 1945-02-22

G.J. (sign):” En postum roman av Maria Sandel”. Recension av ”Mannen som reste sig”. Sydsvenskan, 1927-09-02

 Godin, Stig-Lennart; ”En disciplinerad fabriksarbetarklass i ett socialdemokratiskt perspektiv – Maria Sandel”, förf:s Klassmedvetandet i tidig svensk arbetarlitteratur. (Lund 1994)

Godin, Stig-Lennart: Klassmedvetandet i tidig svensk arbetarlitteratur. Lund: Lund University Press. Diss. Lunds universitet 1994.

Granlid, Hans O.: Martin Koch och arbetarskildringen. Tidens förlag Stockholm 1957. Om MS på sidorna 51 och 55.

Granlid, Hans O: Arbetarförfattarinnan Sandel. Ur: Tidningen Arbetet 9 jan. 1954, Ny Dag.

Granlid, Hans O: Arbetarförfattarinnan Maria Sandel. I Norrskensflamman 2 mars 1954.

Granlid, Hans O: Recension av ”Virveln”, ur Norrskensflamman, 1954-03-02

Gröndahl, B,: Maria från Kungsholmen. (Arbetaren 1959, 49:8)

 Gröning, Yvonne: Maria Sandel – vår mest glömda arbetarförfattare. Ur: MORGONBRIS 1983, nr 3, sid 9-11 + 26.

Gustafsson, Anders: Maria Sandel och storstrejken. FLAMMAN 30 juli 2009

Gustafson: Magnus: Egensinne och skötsamhet i tidig svensk arbetarlitteratur. (Jämförelser och exempel från Martin Kochs, Maria Sandels, Dan Anderssons och Karl Östmans författarskap. Kulturbloggen.com 2015-05-18.

Gustafsson, Magnus: Egensinne och skötsamhet i tidig arbetarlitteratur. Ur Mot ljuset. En antologi och arbete, arbetare och arbetarrörelse. Red: Johan A Lundin & Emma Hilborn. Skrifter från Centrum för Arbetarhistoria, 2019. Sid 76 – 85.

Gustafson, Magnus: Egensinne och skötsamhet i tidig arbetslitteratur. Ur Mot ljuset. En antologi och arbete, arbetare och arbetarrörelse. Red:Johan A Lundin & Emma Hilborn. Skrifter från Centrum för Arbetarhistoria, 2019. Sid 76-85.

H. (red. Hedberg eller Hellberg) recension av ”Hexdansen” ur: Karlstadstidningen, 1920-02-19.

Hallemar, Dan: dan Hallemar läser Alexandra Borgs avhandling En vildmark av sten. Stockholm i litteraturen 1897 – 1916 och funderar över Stockholm idag. Recension i UNT 2011.

Halldén, Ruth: Maria Sandels omsorg om sanningen. Recension av ”Virveln” i Dagens Nyheter 1975-05-12

Hansson, Gunnar: Den möjliga litteraturhistorien. Carlsson förlag, 1995. Kapitel 3 om utlåning och läsekretsstorlek bland det tidiga 1900-talets författare bl.a. Maria Sandel.

Hansson, Gunnar: Läsarens litteraturhistoria – när, hur och varför? I: Litteraturens vägar. Litteratursociologiska studier tillägnade Lars Furuland. Stockholm, 1988. Sid. 317 -329.

Haste, Hans: Dikter i kamptid. Stockholm 1977.

Haste, Hans: Dikter i kamptid. I urval med kommentarer. Pogo Press, 1977. Sid 118 – 120

H.C: Ur de undre lagrens liv. Recension av ”Hexdansen”. Ur: Aftontidningen 1919-12-28

Heckscher, Rosa: ”Maria Sandels Häxdansen”. Recension av ”Hexdansen”, ur Svensk tidskrift 1920.

Hedén, Erik: Maria Sandel: Virveln. Tidens förlag. Recension i Social-Demokraten 1913-12-17.

Hedén, Erik: en äkta folklivsskildring. Recension i Hexdansen i Social-demokraten 1919-12-16.

Hedén, Erik: recension av ”Droppar ur folkhavet”  ur: Social-Demokraten 1924-12-06.

Hedén, Erik: Recension av ”Familjen Vinge” i Social- Demokraten 1913-07-12.

Hedlund, Tom: Alla diktarna teg inte under storstrejken. Ur: SvD Under strecket. 1976-02-23, sid. 4.

 Heggestad, Eva: ”Maria Sandels Droppar i folkhavet – Man ska väl leva en människovärdig tillvaro, vetja”, förf:s En bättre och lyckligare värld – Kvinnliga författares utopiska visioner 1850-1950 (Stockholm 2003), s. 116.

Heggestad, Eva: En bättre och lyckligare värld : kvinnliga författares utopiska visioner 1850-1950. ISBN 91-7139-611-X (inb) Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion, 2003. Avhandling.

Heggestad, Eva: ”Man ska väl leva en människovärdig tillvaro, vetja.” Maria Sandels ”Droppar i folkhavet”. En bättre och lyckligare värld. Kvinnliga författares utopiska visioner 1850 – 1950. Bruno Östlings/Symposion, 2003, sid 99-116.

Heggestad, Eva: Cross-dressing, genustrubbel och queert läckage i några svenska 1920-talsromaner. Ingår i: Lambda nordica. – 1100-2573. ; 2009(14):1, s. 9-23

Heggestad, Eva: Noras döttrar och alternativet till dockhemmet: Familjen i några kvinnliga 1900-talsromaner.bIngår i: Myter och motiv / redaktör: Susanne Larsson-Krieg. – Stockholm : Natur och kultur i samarbete med Svensklärarfören., 1995. – (Svensklärarföreningens årsskrift, 0349-3563 ; 1995Svensklärarserien, 0349-3563 ; 216). – ISBN 91-27-63384-5 ; S. 170-183

Heggestad, Eva: ett ifrågasatt avhållsamhetsideal. efterord till Maria Sandels: Droppar i folkhavet. 2009.

Hellberg, H. Recension av Hexdansen i Karlstadstidningen 19 febr.1920

Helmer, Hans-Göran: Kungsholmen kors och tvärs. Kungsholmens stadsdelsförvaltning 1998. sid 65.

Hermelin, Carin, När mötas de båda världarna? Ingår i: Tidevarvet.; 1927(5):50,s. 1,4

Hertzman-Ericson, Gurli: En samhällsskildring. Recension av Maria Sandel: Virveln. Ingår i: Rösträtt för kvinnor.1 januari, 1914, s. 2

 Holm, Birgitta: ”En fråga om vingar”, förf:s Tusen år av ögonblick – Från Den heliga Birgitta till Den syndiga. (Stockholm 2002), s. 173.

Holmgren, Ola: Storstrejken gjorde dem till författare. Ur : Allt det spännande finns hos arbetarklassen. Stockholm 1974. Sid 26 – 27

 Holmgren, Ola; Proletärlitteratur eller litteraturproletärer? Till frågan om arbetareklassens litteratur. Ur: Ord & Bild 1976, nr 4/5, sid 212

Holmlund, Susanne: Två proletärförfattare i samma bok. Recension av ”Två röda pennor” ur: Sundsvalls tidning. 2016-11-30

Hugek, (sign.): ” En bok från skuggsidan” recension av ”Hexdansen”, Aftonbladet 1919-12-10.

Hübner, Bertha: recension av ”Familjen Vinge” ur: DAGNY, 1913:13

Håkansson Petré, Lisbeth; Tolfternas samkväm-folkbildning och bibliotek för arbetarkvinnorna 1902 – 1907. Mag. Uppsats. Institutionen för biblioteks-och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan. 2014. Sid 26.

Håkansson Petré, Lisbeth: Tolfternas samkväm för kvinnor: samtal bildning och vänskap över klassgränserna. Ellen Key-sällskapet 2017, sid 8.

Håkansson Petré, Lisbeth: tisdag med tolfterna. Nätverkande kvinnor i sekelskiftets Stockholm. 2019 , sid 171.

Hägg, Göran: Den svenska litteraturhistorien. Wahlström & Widstrand, 1999. Sid. 301 -302

 Höglund, Gunnel: Radikala S-kvinnor i seklets början. Ur: MORGONBRIS 1994, nr 8 sid 6-8.

Höglund, Gunnel: Stridbar kvinna. några blad ur Anna Viborgs liv och svensk kvinnorörelse. Falun 1994

 Högström, Arne: ”Jag är inte vek till lynnet utan stolt och en ensittare”. Maria Sandels brev 1901-1914. Ur: Arbetarhistoria nr 152 (2014:4)

Högström, Arne: ”Sött ligger inte för mig” Maria Sandels brev 1918 -1922. ARBETARHISTORIA, 2015:4 – 2016:1 Sid. 68 – 72

Högström, Arne: ” Det kommer nog skräp mig förutan” Maria Sandels brev 1923 – 1927. Arbetarhistoria 2019:1 (169), sid. 30 – 41.

J. En appell till det sociala samvetet. recension av Hexdansen i Hallands Folkblad 1919-12-15

J.G.: En postum roman av Maria Sandel. Recension av ”Mannen som reste sig”. Ur: Skånska Dagbladet 1927-05-02.

Joensuu, Robin: Blodets heta böljeslag. Maria Sandel och arbetarklasskvinnornas sexualproblematik. Masteruppsats 2012. Lunds universitet, Språk- och litteraturcentrum.

Johanson, Henrik: Maria Sandel. Bloggtext 2015.

Johansson, Henrik: Droppar i folkhavet av Maria Sandel, recension, bloggtext, 2012.

Johansson, Klara: Nutid och 1600-tal. Recension av ”Droppar i folkhavet”. Ur: Tidevarvet 1924, nr. 51 – 52, sid 4.

Jonsson, Thorsten: Stor-Norrland och litteraturen. 1938. (Maria Sandel omnämns på sid.59)

Jordahl, Anneli: Tur och retur till Fattigsverige. Sundsvalls tidning, 2008-08-14

Jordahl, Anneli: Recension av Murbruks nyutgåva av Maria Sandels Familjen Vinge. Feministisktperspektiv.se, 2015.

 Josefsson, Eva-Karin: Arbetande kvinnor i litteraturen. 1989.

Josefsson, Eva-Karin: Arbetande kvinnor i litteraturen. 1989.Stockholm. Arbetslivscentrum. ”håll dem nere”(Maria Sandels roman Virveln) sid 43 – 57

Jönsson, Nine Christine & Lindblom, Paul: Politik och kärlek. En bok om Gustav Möller och Else Kleen. Tidens förlag, Stockholm 1987. sid 204 – 206

Jönsson, Nine Christine e& Lindblom, Paul: Politik och kärlek. En bok om Gustav Möller och Else Kleen. Stockholm 1987.

Kallenberg, Lena: Den skrivande stickerskan. Flamman 14 okt 2010.

 Kjersén Edman, Lena: Systrar : 25 kvinnliga författare från dåtid till nutid.ISBN 91-7018-476-3. Lund : Bibliotekstjänst, 2001. Svenska 215 s., [8] pl.-bl.

Kléen,, Emil recension av ”Mannen som reste sig” ur: Falu Läns Tidning25 au.. 1927.

 Kleman, Ellen: Maria Sandel. Ur: Hertha 1927, nr 9, sid 190-193

Kleman, Ellen: recension av ”Vid svältgränsen”. ur Dagny, nr.43, nov. 1908.

Klingzell-Brulin, Malin: Arbetarklassens hjältar och hjältinnor- Kaj Anderssons sociala reportage i Social-Demokraten 1916-1930. D-uppsats, inst. för journalistik, medier och kommunikation. Stockholms Universitet. Handledare Britt Hultèn

K-N. E: Recension av ”Vid svältgränsen” i DAGNY nr. 43, november 1913.

K-N. E: Recension av ”Virveln” i HERTHA nr. 7, 1914

Koch, Martin:En bok om arbetare. recension av Virveln i Ny Tid ,1913-12-18.

Koch, Martin: ”En bok om arbetare” recension av ”Virveln”, Södra Sveriges Folkblad 1913-12-22.

Korsström, Tuva: Kan kvinnor tänka?: En undersökning av det kvinnliga tänkandets villkor. ISBN 91-7139-531-8 (inb) Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposium, 2002 Svenska 312[1]s.

Kungsholmen vid sekelskiftet. Minnen från barndomen och skolan. Utgivna av Kungsholmens läroverks elevförening 1902 med anledning av läroverkets 40-åriga tillvaro. Förlag D. Hald & Co. Esselte Aktiebolag, Stockholm, 1943. Sid 232-233.

Kågerman, Elisabet: Arbetarförfattarnas syn på arbetet: en studie i arbetardiktning. 1961. Sid 91 -92, 235 – 236.

Kåks Röshammar, Charlotta: Hyllor fyllda med litterära systerskap. Arbetet.se 2017-01-31

Lagerberg, Hans: Alla dessa författare på Kungsholmen. Dikt och liv under 400 år. Stockholmia 2014. Sid 96-98, 102-103, 105-106, 111-112.

Landström, Rasmus: Tidiga arbetarförfattare. Berättelser skrivna i bläck och blod. Arbetet 2017-02-03

Landqvist, John: Virveln. Recension i Dagens Nyheter 1913-12-24

Landqvist, John: Erik Hedén. En levnadsteckning 1927

Larsson, Hans: Tidstecken. Stockholms arbetarbibliotek och samhällskroppens utformning 1892 – 1927. Stockholms monografier nr 87, utgiven av Stockholms stad 1989. Sid; 187. Om förekomsten av Maria Sandels böcker på Stockholms arbetarbibliotek vid ingången till 1920.

Larsson i by, Carl: ”Maria Sandels sista” recension av ”Mannen som reste sig”, ur : Vestmanlands läns tidning, 1927-06-10.

L:B:: En märklig social roman. Recension av ”Hexdansen. Ur: GHT 1920-12-13

Lennerhed, Lena: Historier om ett brott. Illegala aborter i Sverige på 1900-talet. Atlas förlag. 2008 Sid. 113 – 115.

Lindberger, Örjan: svensk arbetardikt. Prosa och poesi från 50 år. Tidens förlag. 1953.

Linder, Erik Hj.: Ny illustrerad svensk litteraturhistoria. 1958. (en helsida om Maria Sandel).

 Lindgren, Anne-Marie: Arbetarnas Stockholm 1880-1920. Murbruk förlag 2014. Sid 130.

 Lindgren, Anne-Marie & Lindgren-Åsbrink, Marika: Systrar, kamrater! Arbetarrörelsens kvinnliga pionjärer. Bokförlaget Idé & Tendens. Arbetarrörelsens tankesmedja. 2007. Sid 313.

Lindgren Rune M: Maria, Maj och Moa. Ur: Byggnadsarbetaren 1973, nr.20, sid 20.

Lindgren Rune M: Trikåstickerskan som blev proletärförfattarinna. Ur Arbetarbladet16 feb. 1961.

Lindhagen, Anna: recension av ”Familjen Vinge”. ur MORGONBRIS nr 7,1913

Linnell, Björn (red.): Litteraturhandboken. Över 2000 författare. Litteraturöversikter. Forum 1998. Sid 707

Liljestrand, Jens: Förnedringens stad. Ingår i: Axess (Stockholm). – 1651-0941. ; 2010:4, s. 40-43

Ljunggren Suokas, Paulina: Fabriksflickornas bildning. Gerda Meyrson och föreningen Hem för Arbeterskor 1898 – 1923. högskolan i Borås 2004 Sid. 19.

Lotass, lotta: Sandel. Maria1870 – 1927. w.w.w.litteraturbanken.se

Lundberg, Kristian: Maria Sandel och den moderna statarlitteraturen. Digital artikel 2015-06-10 i NT.se.

Lundén, Ulf: Maria Sandel- vår första kvinnliga arbetarförfattare. Anmälan av Familjen Vinge, Dalademokraten 2015-04-23.

Lundén, Ulf: Läs en arbetarklassiker. Dalademokraten, lördag den 20 jan. 2018, sid 20.

Lundén, Ulf: Läs Maria Sandel på söndagarna. Ur: Dala-Demokraten. 2017-08-16.

Lundin, Immi: Introduktion till klassikercirkeln ”Tidlösa kvinnoöden” Familjen Vinge av Maria Sandel. Litteraturbanken.se december 2015.

Lundqvist, Arthur: Maria Sandels siste bok. Arbetaren (Stockholmsupplagan)1927-06-14

Lundälv, Jörgen: Pennskaften inifrån. Ideologisk krafter om modern funktionshinderpolitik i Finland och Sverige. Premiss Förlag 2019. Sid 67 -74.

Lyttkens, Alice: Kvinnan söker sin väg: Den svenska kvinnans historia från liberalismen till vår tid. 1974.

Lönnlöv, Sebastian. recension av ”Droppar ur folkhavet” ur: Litteraturmagasinet 22 sept. 2012.

Malmgren, Thure (T.M.) recension av ”Familjen Vinge”, ur: Nya Samhället 18 juni 1913.

Maria Sandelsällskapet och Karl Östmansällskapet: ” Två röda pennor”, 2016

Mattsson, Per-Olof:  Nytt liv åt två bortglömda arbetarförfattare. recension av boken: ”Två röda pennor” i Internationalen, 12 mars 2017

Meyerson, Gerda. recension av ”Vid svältgränsen” ur: Social Tidskrift, årg. VIII häftet, november 1908, sid 519 -520.

Milow, Cecilia: recension av ”Vid svältgränsen” ur: Stockholms Dagblad 1908 – 10-12.

Modin, Olof: Maria Sandel – vår första proletärförfattarinna. Dagens Nyheter 31 januari 1972.

Morèn, Jane:Recension av ”Familjen Vinge”. Ur: Klass, nr. 2, 2015, sid. 34.

Mral, Birgitte: Frühe Schwedische Arbeiterdishtung. Poetische Beitrage in Socialdemokratischen Zeitungen 1882 – 1900. Uppsala 1985 (skrifter utgivna av avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, 18).

Mral, Birgitte:” Vi har ej plats för stämningsvers”. Arbetarkultur och arbetardikt före sekelskiftet, Stockholm: Arbetarkultur1989.

Mral, Birgitte: Frühe Schwedische Arbeiterdichtung. Poetische Beiträgein sozialdemokratischen Zeitungen 1882 – 1900. Uppsala 1985

Munkhammar, Birgit: Feminism och kvinnligt skapande. Ingår i: Munkhammar, Birgit: En piga läser. – Stockholm, 1998. ; S. 97-146

 Myrstener, Mats: Rudolf Värnlund och Maria Sandel : två bortglömda arbetarförfattare som återupptäckts. Stockholm : Bibliotek i samhälle, 2001Ingår i: Bis (bibliotek i samhälle]. ISBN- 0345-1135. ; 2012:1, s. 28-30

Myrstener, Mats: Anmälan av Droppar i Folkhavet, under rubriken: ”Absolut ej lämplig för ungdom!” Biblioteket i Samhället, 15/1 2010

Neuwerck, Malin: Pionjärproletärer. Recension av ”Två röda pennor”, Flamman, 2017-01-05

Nilsson, Camilla: Maria Sandel och det klassmedvetna barnet. En komparativ motivstudie av barnet i ”Hexdansen”  och ”Mannen som reste sig”. Kandidatuppsats, inst. för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet, HT 2019

 Nilsson, Magnus: Arbetarlitteratur, Studentlitteratur, 2006. Sid 113-114.

Norbelie, Harald: Gata upp och gata ner. Människor och miljöer i Stockholm förr och nu. Rabén & Sjögren, 1991, sid 20 – 25.

Nordlund, Anna: Höj din själ ur armodet. Recension av Maria sandels Droppar i folkhavet (nyutgåvan). UNT.se 2015-12-29

 Nordström, Ingrid: Maria Sandel: Droppar i folkhavet. Ingår i: Nordström, Ingrid: Det kommer att gå bra för er: kvinnor i Stockholmsromaner omkring 1920. – 2005. Stockholmia förlag 2005, sid. 127-151 .

N.s (sign.):Recension av ”Hexdansen”. Dalarnas tidning 1919-12-16.

Nya vägvisare till Litterära skyltar i Stockholm. Stockholms kulturförvaltning 2001.Sid 78 -79.

Oljelund, Ivan: Kungsholmsklippan för 60 år sedan. I Stockholm, nr. 2 1963, 9 -11.

Olls, Kristina & Wahlén, Ingvar med bilder av Bert Olls): Svenska arbetarförfattare under 1900-talet. Bokförlaget Settern 1989. Sid.13 – 15. ISBN91-7586-234-0.

Olls, Kristina & Wahlén, Ingvar: Svenska arbetarförfattare under 1900-talet. Örkelljunga, 1989.

Olls, Kristina: Hon fick utstå kritik för sin känslosamhet. Ur : Skånska Dagbladet 31 juli 1989.

Olsson, Bernt, Algulin, Ingmar, m.fl.: Litteraturens historia i Sverige. Sid.344,346-347

Olsson, Elin: Frigörelsen som kom av sig. en studie om genuskonstruktion i fyra skönlitterära romaner från 1800-talet och 1910-talet. Kandidatuppsats. Lunds Universitet, Historiska inst. 2012. Handledare: Eva Helen Ulvros

 Olsson, Julia: Maria Sandel som gav Morgonbris dess namn. Ur: MORGONBRIS, 1949, nr 11, sid 5.

Olsson, Karl: Bokförlagsaktiebolaget Tiden 1912 -1937. Stockholm 1937.

O.R-s. recension av ”Hexdansen” ur: Stockholms Dagblad 17 dec. 1919.

P-n. Kvinnoöden i storstadsgränderna. Recension av ”Droppar ur folkhavet”. Ur Smålands folkblad 1924-12-15

Pauli, Ivan: En gripande samhällsskildring. Recension av Hexdansen i Arbetet 1913, okänt datum.

Pauli, Ivan: Maria Sandels sista bok. Recension av Mannen som reste sig i Social-demokraten 1927-09-03

Qvidamsson, Qvidam: /psedonym för NilsP. svensson): Ter kvinnoböcker. Anmälan av Maria Sandels Virveln. okänt årtal och tidning

Register, Cheri: Kvinnokamp och litteratur i USA och Sverige. Ystad 1977. Sid. 1451 – 142

Rens, Richard: Verkstadsgossar och fabriksflickor i förändring. En jämförelse mellan två versioner av Maria Sandels Familjen Vinge. C-uppsats. Uppsala Univ. Inst. för litteraturvetenskap2013. Handledare: Ulf Malm.

Rubenius, Olof: recension av ”Hexdansen” ur: Stockholms Dagblad1919-12-17

 Runnquist, Åke: ”Maria Sandel – ett diktaröde” Vintergatan. Sveriges författarförenings kalender. Red. Lars Forsell, Bonniers förlag, 1959, sid 60-71.

Runnquist, Åke: Arbetarskildrare. Från Hedenvind till Fridell. 1952.

Rydén, Per: Domedagar i svensk litteraturkritik efter 1880. Sid 179, 292, 320.

Ruhe, Algot: recension av ”Vid svältgränsen”, ur FRAM nr. 3, mars 1909.

S-g, Kj. (sign): ”Arbetardikter och proletärgriller”. Recension av ”Droppar i folkhavet” ur: Stockholmstidningen1925-01-04.

Schottenius, Maria: Inte bara män flanerade i sekelskiftets litterära Stockholm. en recension av Alexandra Borg: Vildmark i sten. Dagens Nyheter, 12 juni 2011.

Schmidz, Eva: ”Kvinnan i arbetarrörelsens barndom” och ”Socialdemokratiska kvinnorörelsen i Sverige till 1910. ur Rödhättan , nr 5 respektive 9/10.

Schröder, C G : Recension av ”Familjen Vinge” ur: Nya Folkviljan 1913-0531.

Schwanbom, Per: Hon gjorde tidningar med själ. Publicisten Kaj Andersson. En biografi. 2003, sid. 12.

Sonnerfeldt, Britt: Kvinnors vardagsliv: Maria Sandels författarskap. Borås, 1987 Serie: Specialarbete / Högskolan i Borås, Institutionen Bibliotekshögskolan, ISBN0281-5664 ; 1987:8 (Examensarbete).

S-r. C: Recension av ”Familjen Vinge”. Ur: Nya Folkviljan1913-05-31.

Stenberg, Elisabeth: Kvinnor i folkbildning och arbetarrörelse. NORMAL förlag 2009, sid. 190 – 191.

Stenkvist, Jan: Proletärskalden. exemplet Ragnar Jändel. 1995. sid 208 och sid 227.

Stenkvist, Jan: Proletären. Exemplet Ragnar Jändel. Stockholm 1985, Gidlunds förlag, sid. 208.

Stertman, Hans: sömmerskan Maria Sandel- hon blev vår första proletärförfattare. Ur: Beklädnadsfolket årg. 29, nr. 10, 1972, sid.14 – 15.

 Stjernstedt, Marika: recension av ”Häxdansen”, IDUN 21/12 1919.

Stjernstedt, Marika: Mot ljuset. En vänbok till Martin Andersen Nexö på hans 75-årsdag 1944. Sid 66 – 67.

Stjernstedt Cederström, Marika: Recension av ”Vid svältgränsen”. IDUN, årg. 21, 1908 nr 44, sid 543 -544.

”Stockholm som litterärt landskap”. Gebers förlag i samarbete med NBV. 1995. Maria sandel representerad med en text.

Stolpe, Sven: Två generationer. Stockholm 1929. Sid 176 – 177.

Ström,Julia: Maria Sandel död. Morgonbris nr.5., 1927, sid. 11 – 12

Ström, Julia: recension av ”Virveln” ur: MORGONBRIS nr 1, 1914.

S.V. (sign) ”Maria Sandels sista roman”recension av ”Mannen som reste sig” ur: Arbetet 1927-07-09.

 Svanberg, Birgitta: De namnlösa nornorna: En litterär antologi om kvinnor och arbete. 1992. ISBN 91-518-2492-2 (inb) Stockholm: Prisma: cop. 1992.

Svedjedahl, Johan(red): Litteratursociologi. texter om litteratur och samhälle. Studentlitteratur AB, 2012. Sid 433 – 439.

Söderblom, Inger & Edqvist, Sven- Gustaf: Litteraturhistoria. Natur och Kultur. 1992. Kapitlet: Proletärförfattarna

Söderhjelm, Hjalmar (H. S-m.): Proletärer och fattigt folk. Recension av ”Droppar ur folkhavet” i Göteborgs Handelstidning 1924-12-22.

Söderling, Torsten: Roman om storstrejken. Recension av ”Virveln” i NY TID, 19 nov. 1959.

Söderman, Sven: En proletärroman, recension av Mannen som reste sig i Stockholm Dagblad1927-09-25

Tallberg, Lena: Högt och lågt i Maria Sandels Hexdansen läst mot Ellen Keys idéer om kvinnan och mannen. C-uppsats, Sthlms. univ. Litteraturvetenskapliga inst. 1995

Teglund, Matilda: Klivet in i hemmets trygga sfär. Mannen som hot och utopi hos Maria Sandel. Stockholms Universitet, Institutionen för litteraturvetenskap. Kandidatuppsats VT 2912.

Thörnquist, Anette: (red): Work Life, Work Environment and Work Safety in Transition. Historical and Sociological Perspectives on the Development in Sweden during the 20th Century. Arbetslivsinstitutet 2001:9. 2001

T.M. recension av Familjen vinge i Nya Samhället, 18 juni 1913.

Torell, Örjan: Placerad i tillvarons centrum. Inledning i boken: I stenstad. Noveller och andra texter av Karl Östman, Sundsvall 2009.

Malmgren, Thure, Robert, Ferdinand (T.M) recension av ”Familjen Vinge” ur : NYA SAMHÄLLET 18 juni 1913

Meyerson, Gerda. recension av ”Vid svältgränsen” ur: Social Tidskrift, årg. VIII, 11:e häftet, november 1908, sid. 519 -520

Tomson, Bengt: ”Maria Sandels feminism”, Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri , 1951:4-5, årg 27, s. 354-364.

Tornée, Per: Den hemlöse i svensk skönlitteratur efter 1900. C-uppsats. Inst. för litteraturvetenskap, lunds Univ. Handledare Jenny Westerström, 2010. Sid 10 – 12. Analys av Maria Sandelas novell: Uteliggare.

 Torpe, Ulla: 1900-tallet. Danska. Ingår i: Nordiske forfatterinder. – København, 1990. – 87-00-98196-6 ; S. 208-367

 Uhlén, Axel: Arbetardiktningens pionjärperiod 1885 – 1909. Ordfront, Utg 1978. Sid 153-155.

Ullman, Gustaf: En märklig novellbok. Recension av ”Hexdansen”. Ur: Göteborgs Dagblad 1920-01-09.

V (sign): Recension av ”Droppar i Folkhavet”, ur Morgonbris, januari 1924.

 Wendel, Göran: Tidig arbetardikt. Ingår i: Wendel, Göran: Från trettiotal till trettiotal. – Stockholm : Carlsson, 1995. – ISBN 91-7798-913-9 ; Kap. 7), s. 161-188

 Wendel, Göran: En indignerad sömmerska. 1995. Ingår i: Wendel, Göran: Från trettiotal till trettiotal. – Stockholm, 1995. ; S. 177-188 Från 30-tal till 30-tal. Betydelsefull social och politisk diktning i Sverige 1830-1930.

Werin, Algot: Svenska romaner och noveller. Recension av ”Mannen som reste sig”. Ord och Bild, 37:e årg. 1928/h. 10.

Westerlund, Anna : Recension av ”Droppar ur folkhavet” Offensiv, socialisterna. se 2009-10-08.

Westerlund, Lina: En arbetarkvinnas historia – nyutgåva av Droppar i folkhavet. 2009-10-08. offfensiv.socialisterna.org.

Westerståhl Stenport, Anna: recension av Alexandra Borg, En vildmark av sten. Stockholm i litteraturen 1897 – 1916 (Monografier utgivna av Stockholm stad, 214). Stockholmia förlag. Stockholm 20111. Publicerad i: Samlaren, årg. 132, 2011

Vi firar Morgonbris 90-årsjubileum: glimtar ur Morgonbris historia: Maria Sandel döpte Morgonbris.1994. Ingår i :S-kvinnor, morgonbris 1994:8, s.31.

Williams, Anna: Stjärnor utan stjärnbilder. Kvinnor och kanon i litteraturhistoriska översiktsverk under 1900-talet. Stockholm, 1997.

Vinberg, Ola: Den svenska proletärdiktningens gestalter. Ur: EDDA. Nordisk tidskrift för litteraturforskning, Oslo 1927. ( samma artikel finns även i :Röda Fanor. Tidskrift för litteratur- stats- och samhällskritik nr 6 – 9, 1922.)

Witt-Brattström, Ebba; ”Maria Sandel – trikåstickerska, kvinnokämpe, tidningsskribent och författare”, efterord till nyutgåvan av Virveln 1975.

Wolf, Lars: Solidaritet framför allt: Maria Sandel. Ur: Tigande diktare? En studie kring litterära reaktioner på 1909 års storstrejk. 1975. Sid 185-192.

Wolf, Lars: Maria sandelsplats i litteraturhistorien. recension av ”Virveln” i Dagens Nyheter 1972-02-05

Wolf, Lars: Tigande diktare? En studie kring litterära reaktioner på 1909 års storstrejk. Meddelanden utgivna av avd. för litteratursociologi vid litteraturvetenskapliga inst. Uppsala univ. , nr. 9

von Friesen, Mia: Vid svältgränsen, recension av ”Vid svältgränsen” i Vårt Land 4 nov. 1908.

von Kraemer, Vera: Vid svältgränsen. Recension i Social-Demokraten 1908-10-16

von Kraemers, Vera: Maria Sandels sista bok. Recension i Stockholmstidningen 1927-06-12

von Kraemer, Vera: ett skri ur djupen. recension av Hexdansen i Stockholmstidningen 1919-12-06.

von Kraemer, Vera: Brantings på Norrtullsgatan. Memoarer. Bonniers förlag 1939. (Några sidor om hennes bekantskap med Maria Sandel och om brytningen mellan dem.) 

Våra författare. Kulturfront 1974.

Wägner, Elin: Nutid och 1600-tal. Ingår i: Tidevarvet. ; 1924(2):51-52, s. 4, 5

Wägner, Elin: recension av ”Hexdansen” ur: Svenska Dagbladet 1919-12-13.

Zetterström, Margareta (red): Våra författare: Sexton radikala berättare ur svensk folklig tradition. Kulturfront, 1974.

Zetterström, Margareta: Recension av ”Droppar i folkhavet”, ur Arbetet 1917-01-03.

Åkerhielm, Helge: Stockholm i berättelser och bilder. 1953 Hökenbergs förlag.

Åkerstedt, Jonas: Den litterate arbetaren. Bildningssyn och studieverksamhet i ABF 1912 – 1930. Meddelanden utgivna av avd. för litteratursociologi vid  litteraturhistoriska institutionen, Uppsala universitet, 1967

Öberg, Linda: Maria Sandel. Ingår i: Morgonbris (1904). – 0027-1101. ; 18(1922):2, s. 3 -4.

Östling, Anders: En proletärhistoria. Recension av Droppar i folkhavet i Svenska Dagbladet 1924-12-20.

 

ÖVRIGT

www.litteraturbanken.se   En artikel om Maria Sandel av Lars Furuland.

http://sok.riksarkivet.se/sbl/Start.aspx

Myndigheten för tillgängliga medier (legymus.se) har gjort talböcker av fem av Maria Sandels sex utgivna böcker: Virveln, utgåva från 1975, Droppar i folkhavet, utgåva från1978, Mannen som reste sig, utgåva från 1927, Familjen Vinge, utgåva från 1913 och Vid svältgränsen utgåva från 1908. Virveln finns även i punkskriftsversion.

Sedan 2019 finns även ”Hexdansen ” som talbok på biblioteken.

Svenskt biografiskt lexikon. En artikel om Maria Sandel av Tilda Maria Forselius.