Om Maria Sandelsällskapet

Maria Sandelsällskapet bildades den 11 december 2011 i Stockholm. Sällskapet vill verka för forskning och upplysning kring Maria Sandels författarskap och person, samt stödja författarskap i Maria Sandels anda. Vi vill sprida kunskap om Maria Sandel, som vår första kvinnliga proletärförfattare och verka för att hennes författarskap uppmärksammas och blir erkänt.

Maria Sandelsällskapet arrangerar debatter, föredragskvällar och vandringar i Maria Sandels fotspår på Kungsholmen. Vi medverkar med föreläsningar och i diskussioner kring arbetarlitteraturens roll och betydelse för framväxten av den svenska arbetarrörelsen med tonvikt på de kvinnliga författarnas hittills undanskymda roll.

Vi ger ut ett medlemsbrev 5-6 gånger per år och arbetar också aktivt med arkivsökningar för att sammanställa en komplett bibliografi över Maria Sandels författarskap.

Maria Sandelsällskapets styrelse består av:
Ewa Bergdahl, ordförande
Kjersti Bosdotter, kassör
Malin Klingzell-Brulin, sekreterare
Anne-Marie Lindgren, ledamot
Maria Stjärnskog-Nyman, ledamot
Hans Lagerberg, suppleant
Siw Johansson, suppleant

Styrelsen

Från vänster: Siw Johansson, Malin Klingzell-Brulin, Maria Stjärnskog-Nyman, Ewa Bergdahl, Anne-Marie Lindgren, Kjersti Bosdotter. Hans Lagerberg  saknas på bilden.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s