Maria Sandelsällskapets Medlemsskrifter

Träruckel, nödbostäder och spisrum. Om arbetarnas bostadsförhållanden på Maria Sandels tid. Häfte 30 sid. 2015. Pris 10 kr.

länk till ovanstående

Två röda pennor.

Två röda pennor

I den här boken har vi samlat ett antal texter från två av våra allra
tidigaste arbetarförfattare. De levde båda kring sekelskiftet 1900.
Av texterna har några endast publicerats i den dåtida dagspressen.
Andra har aldrig utkommit i nyutgåvor, men finns nu tillgängliga.
Lär känna några av arbetarlitteraturens pionjärer!
Pris 140 kr, inbunden 176 sid. 2016

I Maria Sandels spår. Kungsholmen för 100 år sedan.

Stickans CMYK (Neutra Text)

Med hjälp av den här skriften får du en liten inblick i hur stadsdelen
Kungsholmen i Stockholm tedde sig för cirka hundra år sedan.
33 olika platser med anknytning till Maria Sandels liv och författarskap
presenteras i text och bild och finns inlagda på en modern karta så att
du själv kan vandra i Maria Sandels fotspår.
Pris 20 kr, häftad 33 sid. 2017

Arbetarfamiljer i 1910-talets Stockholm. Ur Maria Sandels författarskap.

Stickans CMYK

De fyra berättelserna i boken är hämtade ur Maria Sandels produktion
och åtföljs av förklarande kommentarer. I inledningen beskriver Anne-Marie
Lindgren arbetarklassens sociala och ekonomiska förhållanden i det tidiga
1900-talets Stockholm.
Pris 80 kr, inbunden 80 sid. 2018

Maria Sandel och folkbildningen

Stickans CMYK

Inte bara vett och vetande – Bildningens betydelse i Maria Sandels författarskap.

Detta är den första heltäckande boken om Maria Sandels författarskap. Litteraturvetaren prof. em. Beata Agrell analyserar samtliga sex böcker av Maria Sandel utifrån ett bildningsperspektiv och sätter in dem i sina sociala och politiska sammanhang.

Pris 150 kr, inbunden, 160 sid. 2019

En fullständig version av boken med samtliga noter och hela litteraturförteckningen kan laddas ner  här. 

Recension  i BTJ, nr 11 2020

”Ni ser ser mina brev äro kärva, som granbark”

Stickans CMYK

Arne Högström, arkivarie på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek har transkriberat, sammanställt och kommenterat Maria Sandels korrespondens 1901 -1927. Genom breven får vi en unik inblick i hennes författarskap. 

En fullständig version av boken med samtliga noter och hela litteraturförteckningen kan laddas ned här

Skrifter och böcker kan beställas via Ewa Bergdahl e-post: ewa.bergdahl@hotmail.com. Porto tillkommer.