Seminarier

Lördag den 8 april 2017 hade Maria Sandelsällskapet ett mycket uppskattat seminarium om arbetarklassens bildningsideal.

Litteraturvetare Beata Agrell  inledde seminariet med att berätta om Maria Sandel , hon talade om den tidens vikt av skötsamhet och självbildning genom läsning. Bibliotekarie Paula Drakenstedt berättade om bildningsideal och bildningsarbete för unga kvinnor på Maria Sandels tid. Bl.a. informerade hon om filantropen Gerda Meyerson som startade hem för ensamstående kvinnor och betonade vikten av systerskap. Pedagogikprofessor Bernt Gustavsson avslutade seminariet med att tala om utvecklingen av bildningsideal hos arbetarklassen med utgångspunkt i vilka synsätt på bildning och folkbildning som fanns under tidigt 1900-tal. Han delade in bildning i fem punkter: 1. Klassisk bildning, 2. Medborgarbildning, 3 Självbildning, 4. Nordisk folkbildning och 5. Folkhögskolan, studiecirklar m.m. Vi var 22 intresserade deltagare.

Beata Agrells föreläsning 3 april 2016